BIODIVERS 2015

BASES CONVOCATÒRIA CARRÍCOLA BIODIVERS-2015

Baix la premissa, “Un art que dialogue amb la naturalesa”, naix la convocatòria de la II edició Carrícola Biodivers-2015.

Igual que en el Biodivers-2011, les intervencions es projectaran al llarg de les rutes i àrees

recreatives ja definides, així com en el casc urbà i entorn de Carrícola.

A criteri de la Comissió de Selecció, es minimitzarà el nombre d’intervencions en la zona

forestal.

Es prioritzaran les intervencions que suposen la posada en valor d’espais degradats.

Les propostes descrites en els projectes no podran suposar en cap cas una agressió o

deterioració de l’entorn natural.

Els materials a utilitzar seran d’origen vegetal i mineral. I més excepcionalment,i

atenent a la pretensió integradora de la intervenció, podran utilitzar-se altres materials.

Els projectes hauran de ser originals i no haver sigut presentats en cap altra exposició.

Els projectes hauran d’oferir una considerable resistència als factors meteorològics.

L’ Ajuntament de Carrícola es reserva els drets de publicació i reproducció dels obres

seleccionades que passen a formar part del Biodivers-2015.

Participants

Els artistes interessats hauran de dirigir-se a l’ Ajuntament de Carrícola, bé a través del correu

electrònic biodivers2015@gmail.com, o per correu ordinari a l’adreça postal: Plaça de la

Constitució, 5 -46869, Carrícola (València)

Cada projecte haurà d’incloure:

Dades personals

• Breu currículum de la seua trajectòria artística.

• Descripció detallada del projecte – no es podran presentar més de 3 propostes – precisant els

materials a utilitzar. Així mateix haurà d’anar acompanyat de suport visual que arreplegue el projecte mitjançant fotomuntatge, maqueta o esbós…

• Descripció minuciosa del sistema de muntatge i instal·lació i les necessitats tècniques

pertinents.

• Pressupost estimat de les despeses.

BASES CONVOCATÒRIA CARRÍCOLA BIODIVERS-2015

Dotació econòmica

La dotació per a cada projecte serà com a màxim de 350.-, incloent materials, muntatge i

transport.

L’ Ajuntament assumirà les dietes, desplaçaments i allotjaments que resulten estrictament

necessaris per a la realització de l’obra.

Comissió de selecció i seguiment

La Comissió de selecció de les obres i seguiment del projecte Biodivers-2015 estarà formada per:

– El President d’Honor del Biodivers, Prof. Román de la Calle, President de la Real Acadèmia

de Belles arts de Sant Carlos.

– Dos professionals de reconegut prestigi, que compaginen la seua labor docent com a

Professors del Departament de Pintura de la Facultat de Belles arts de Sant Carlos de la

Universitat Politècnica de València (UPV) amb la labor investigadora en el Centro de

Investigación, Arte y Entorno (CIAE) de la UPV.

Dr. Juan Bautista Peiró López

Dr. José Luis Albeda Raga

– Un representant de la Corporació Municipal, o en el seu defecte, expert qualificat designat

per la Corporació a tal fi.

Cronograma

El termini per a la presentació de les propostes finalitzarà el dia 31 d’octubre de 2014. A partir d’aquest dia i en el termini màxim d’un mes, la Comissió comunicarà la resolució acordada a tots els participants.

Els participants rebran per part de l’Ajuntament justificant de recepció de la proposta de

participació en el Biodivers-2015.

Les persones no seleccionades disposaran de tres mesos, des de la data de la comunicació de la resolució, per a arreplegar la documentació presentada.

La realització dels projectes haurà d’estar finalitzada abans del dia 28 de març de 2015.

La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació de les bases.

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s